Telkens als we ons verleid voelen tot iets heeft dat een reden en een doel. We zien dit onbewust zelf niet, maar het heeft een belangrijke functie. De verleidingskracht is vaak zo groot dat je je mogelijk afvraagt of jij daar nog zeggenschap over hebt. B.v. je kunt verleid worden tot:

  • Het uiterlijk van mensen
  • Sensuele kracht
  • Zelfverzekerde mensen
  • Persoonlijkheid van mensen
  • Geld
  • Eten
  • Macht
  • fysieke voorwerpen

De meest sterke verleidingen zijn voor ons vaak onbeheersbare krachten zoals: het sensuele verleidingsspel, het geldspel en met fysieke producten. Uitgezoomd gekeken naar dit stuk van de verleiding, heeft het ten doel om te ervaren en hoe het is om zowel het licht als het donker te zijn. Je laten verleiden kan donkere en lichte ervaringen opleveren, zoals je vaak kan zien binnen intieme relaties. Binnen de intieme relaties ontstaan vaak de grootste tegenstellingen qua hoogste vreugde tot het diepste verdriet.

Met een sterke afkeer is het niet anders. Het is in het spel ingebouwd om dingen uit te stellen, af te wijzen, te verafschuwen, te verwerpen, weg te duwen, er niet van te houden, te oordelen en om een situatie te willen veranderen.

De afkeer voor het donker en licht is nodig om uiteindelijk het licht in jezelf en anderen te kunnen zien. Om te beseffen dat het licht en het donker uit één en dezelfde bron komt. Het een kan niet zonder het ander. Om de hoogste vorm van vreugde te ervaren zullen we uiteindelijk onze diepste pijn, verdriet en angst moeten zien en doorvoelen zonder een oordeel. Zelfs de sterke afkeer voor het licht is een belangrijke ervaring (b.v. verzet tegen spiritualiteit) omdat het je de tegenpool laat ervaren van je eigen grootsheid. Dus elke ervaring is altijd perfect en is dus nooit goed of fout. Het gaat allemaal om het ervaren ervan.

Juist het verzet tegen deze beide krachten geeft aan dat we intuïtief aanvoelen dat we uiteindelijk ergens in het midden uitkomen. Het ervaren binnen deze twee krachten maakt dat we als mens het hele spectrum tussen licht en donker kunnen doorzien en doorvoelen.

Het is het pad wat iedereen bewandeld om uiteindelijk je weer volledig te her-inneren wie en wat we je bent, de BRON, het universum, het al, het onnoembare of god

Dit spel van afkeer en verleiding geeft de mens in al zijn facetten de kans om dit uitvergrote duale spel te spelen. Alle ervaringen grijpen met goddelijke perfectie in elkaar om uiteindelijk weer te her-inneren dat we allen de BRON zelf zijn.

De uitvergrote krachten van het licht en donker bestaan in een en dezelfde wereld en zijn samen één.