De pilaren van zelfontwikkeling.

Alle grote thema’s in je leven spelen zich tegen de achtergrond af van relaties, werk, vriendschappen, gezondheid en spiritualiteit. We noemen deze aspecten de pilaren van zelfontwikkeling. Deze pilaren worden opgetrokken in de tijd. Je pilaren van zelfontwikkeling vormen een dynamisch document, dat je ontwikkeling en groei de komende jaren weergeeft. Je kunt het zien als een belangrijk fundament waarop het contact met je gevoel en geestelijke groei gebaseerd is.

Hieronder een video impressie van jouw pilaren

De onderscheidende levensgebieden van zelfontwikkeling

Je wezen.
Wie ben je ten diepste? Wat is jouw ziel of essentie? Waar sta en ga je voor? Wat zijn jouw wezenlijke verlangens? Wat zijn je wezenlijke kwaliteiten?

Je bronnen.
Wat heb je nodig om er te kunnen en mogen zijn? Hoe voed je jouw ziel? Wat is de basiswaarheid in jouw leven? Waar haal jij je inspiratie en motivatie vandaan?

Je levensdoel of levensbestemming.
Welk innerlijk verlangen heb je? Wat heb je te doen in dit leven? Wat wil je voortbrengen? Wat breng je tot stand? Wat is je scheppende kracht? Waaruit blijkt dat in je leven ? Heb je zicht op je bestemming of is dit nog in nevelen gehuld?

Je geest.
Hoe zit het met jouw wilskracht, jouw motivatie, je innerlijke kracht en moed, je doorzettingsvermogen, je bewuste- en onbewuste denken? Hoe is het met vreugde en verwondering in jouw leven? In welke mate ervaar je een verbinding met Hogere Geestkracht, de Bron of de kosmos, hoe je het wilt noemen? Hoe ontwikkel jij je geestkracht? Wat heb je daar voor nodig? Waar vertrouw jij op in je leven?

Je persoonlijkheid.
Hoe is de verhouding tussen denken-voelen-willen in jouw leven? Hoe denk jij over jezelf en anderen? Wat wil jij bereiken in je leven? Wat zijn de thema’s in je leven waarmee je moeite hebt? In welke mate word je door je emoties geleefd? In welke mate bepalen jouw gedachten je gevoel en je handelen? Doe jij vaak dingen die je eigenlijk niet zou willen doen? Wat weerhoud je dan om dat te veranderen? Moet je veel van jezelf? Heb je ambities in het leven?

Je lichaam.
In wezen is ons lichaam een aspect van onze persoonlijkheid. Om te kunnen ontwikkelen is het toch zinvol het te onderscheiden als een aspect van je persoonlijkheid. Hoe verhoud jij je tot je lichaam? Hoe voelt het? Functioneert je lichaam zoals je zou willen? Luister jij naar de signalen van je lichaam? Behandel je jouw lichaam met zorg en genegenheid? Hoeveel tijd, energie en aandacht besteed je aan je gezondheid energieniveau en conditie? Hoe is het met je energiehuishouding gesteld? Deze vragen helpen je om je lichaamsbewustzijn te vergroten.

Manieren van innerlijk schouwen

In deze zelfontwikkeling kunnen we gebruik maken van verschillende manieren om ons bewustzijn te ontwikkelen en te verdiepen. We kunnen een onderscheid maken in: reflecteren, contempleren en mediteren.

Reflecteren:
Betekent letterlijk weerspiegelen maar je kan het ook omschrijven als “innerlijk schouwen”: door na-denken en na-voelen de ervaring die je hebt gehad opnieuw be-leven. Door te reflecteren trek je de ervaring als het ware opnieuw door je heen zodat deze in een diepere laag van je bewust-zijn wordt gebracht. Het gaat bij reflecteren over na-denken, na-voelen, bedachtzaamheid en afstand nemen om goed naar jezelf te kijken. Dit is voornamelijk een mentale bezigheid. Soms kan je dat doen vastlopen in je gedachten als je er te ver in doorschiet en de verbinding met je gevoel niet goed kunt maken.

Contempleren:
Je aandacht bewust richten. Dat kan zijn op een idee, vraag of beeld met de bedoeling om dat zo ruim mogelijk te laten worden, het de tijd geven zich te laten ontvouwen. Het kan de grenzen van het denken doorbreken, licht werpen op verborgen kwesties en ruimte geven om energie vrij te maken. Het is een proces van loslaten, niet-denken en geen strijd leveren. Je kunt ook iets in contemplatie met je laten meereizen. Zonder er druk op te leggen, zonder een antwoord op een bepaald moment te verwachten.

Meditatie:
Bij meditatie ga je naar een nieuw niveau van gewaar-zijn. Je surft van het ene werkelijkheidsniveau naar het andere en daarmee naar een hogere energie. Je lichaam past zich daaraan aan. Meditatie is ook een proces dat tijd kost, maar het kan leiden tot een plotselinge verandering zoals je bij het graven van een put laag voor laag de diepte ingaat om opeens op helder, stromend water te stuiten. Meditatie haalt je weg bij het niveau van het probleem en brengt je bij het niveau van de oplossing: stromende energie. Het is moeiteloos. In stilte wordt inzicht verkregen. Meditaties zijn oefeningen om in het hier en nu te zijn en daarbij tevens een dieper inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van onszelf en onze wezenlijke kern.

Wil je dieper ingaan op deze pilaren, vul dan de onderstaande specifieke vragen in en ontvang dan de samenvatting in je email box om het uit te printen.

Dynamisch document van jouw pilaren

Stap 1 van 7

14%
  • Dynamisch document van jouw pilaren

    Vul dit document alleen in voor jou zelf en ontvang het per E-mail om het uit te printen. Het geeft je inzicht in waar je nu staat en waar je naar toe wilt. Vul het later opnieuw aan of veranderd het. Het is een dynamisch proces.